Xem phim Long Du Thiên Hạ
  • Thể loại:
  • Đạo diễn: La Phú
  • Diễn viên: Hạ Cưỡng… Diệp Hồng Tề Thiên Quận.. Vương hậu Vương Gia Hu
  • Năm phát hành: 2012
  • Thời lượng: 38 tập/38 tập
  • Quốc gia:
  • Nguồn: Trung Quốc
  • Lượt xem: 6211

Xem phim Long Du Thiên Hạ Tư Mã Ngọc Long sau khi phục quốc vẫn không quên tìm kiếm Thái hậu thất lạc, Ngọc Long đổi tên thành Sở Thiên Hựu, cùng Trung nghĩa hầu Triệu Vũ, hồng nhan tri kỹ Bạch San San, cùng với Đinh Ngũ Vị tinh thông y thuật lại hay gây cười, tất cả cùng lên đường tìm kiếm Thái hậu. Bên cạnh việc tìm kiếm Thái hậu, Ngọc Long cùng với mọi người diệt trừ ngững tên tham quan ô lại, giúp nhiều người rửa sạch oan tình, nhờ đó mà hiểu được bách tính dân tình.